Lær om filformater

LÆR OM FILFORMATER

Hvordan lage gode filer
Generelt vil vi helst motta PDF filer.  Alle bilder bør ligge som original RGB med input- ICC embedded, og med minimum 170 dpi i aktuell størrelse. Fonter skal være inkludert (”embedded”) i filen.
 
EPS
Alle bilder bør ligge som original RGB med input- ICC embedded, og med minimum 170 dpi i aktuell størrelse. Alle fonter skal være konvertert til kurver/vektorisert/outlined. Fonter kan også være inkludert (”embedded”) i filen, men kan man konvertere til kurver er dette den sikreste måten å oppnå det ønskede resultat.
 
TIF/JPG (PhotoShop)
Alle bilder bør ligge som original RGB med input- ICC embedded, og med minimum 170 dpi i aktuell størrelse.PhotoShopMan bør ikke lage tekst i
 
PhotoShop
ettersom tekst her vil bli rastrert og produsert i 6 farge CMYK. Lag gjerne bakgrunner og lignende i PhotoShop, men bruk mer egnede programmer som for eksempel InDesign eller Illustrator til å lage tekst.
 
Illustrator
Skriv til Acrobat Distiller (Se tidligere ref.)
 
CorelDRAW
Eksporter til PDF eller eksporter til EPS. Eksporterer du til EPS må alt konverteres til CMYK og tekster eksporteres som kurver.
 
Officepakken (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
Skriv ut til Acrobat Distiller (Acrobat PDF). Slå av alle innstillinger for downsampling/komprimering av bilder.
Ønsker du å oversende en Office fil, som IKKE er skrevet til Adobe PDF må du påregne ekstra kostnad da Kopisenteret Kongsberg AS er nødt for å gjøre denne jobben selv.
 
Vær oppmerksom på at Office filene IKKE er beregnet til grafisk bruk!
 
Kopisenteret Kongsberg AS påtar seg derfor INTET ansvar for hvordan fargene blir i den endelige trykksak fra slike filer og det gjelder uansett om det er Kopisenteret Kongsberg AS eller deg selv som har konvertert filen til PDF.
 
Tillegg for levering av ikke trykklare PDF filer
Ønsker du å sende ferdige filer direkte til oss for trykking, bes disse skrevet til Adobe PDF format. Dersom dette ikke er mulig, tar Kopisenteret Kongsberg AS en timepris på 490,- for å konvertere til PDF format. Alle PDF filer vi lager vil bli e-postet til deg for godkjennelse før trykk, noe som kan resultere i lengre produksjonstid.
 
Er PDF-korrekturen i orden blir den lagt videre i produksjon. Hvis det er feil og vi må konvertere en ny fil til PDF som følge av en rettelse i selve filen (altså en feil som ikke er oppstått i forbindelse med konverteringen til PDF), påløper en ny kostnad på kr. 100,- for å få filen konvertert og e-postet for ny godkjennelse. Dette kan for eksempel bero på stavefeil eller lignende som først blir oppdaget av deg i den oversendte PDF-filen.
 
Annet småplukk verdt å tenke på…
 
Utfallende trykk
Vil du ha utfallende farge/trykk etter at trykksaken er renskåret/skjært ned til nettoformat, må du legge på litt ekstra utenfor det formatet du ser for deg at det ferdige produktet skal ha. En tommelfingerregel er å legge bakgrunn/farge/bilder 5 mm over nettoformatet (såkalt utfallende trykk) i alle retninger.
 

PDF

Lagre som PDF

Dokumentformatet defineres til nettoformat

Compression: Bicubic Downsampling to 300 ppi for images above 450 ppiCompression: Automatic (jpg)Image Quality: MaximumMarks: Corp marks og eventuelt Bleed marks hvis utfallende.Bleeds: 5 mm alle veierOutput: Colour Conversion: No ConversionProfile Inclusion Policy: Include All ProfilesAdvanced: Subset fonts when percent of characters used less than 100%Security: Skal ikke brukes