Tekniske tegninger

Systemet gir mulighet for reduksjon, forstørrelse, eller 1:1 kopiering,samt  forminsking/forstørring: Trinnløst 25% -400%. Kopiene er ikke 100% målholdige. I de tilfeller det er ønskelig med stor grad av reduksjon eller forstørrelse, eller det stilles spesielt krav til kvalitet og målholdighet, anbefaler vi å bruke teknisk foto.

Teknisk tegningskopiering/plotting Produksjon av tekniske tegninger fra papir eller digital fil. Kopiering/plotting på 80 gr. hvitt papir eller folie er standard. Største bredde er 91 cm og tilnærmet uendelig lengde. Farget papir i rødt og blått kan skaffes.  Spesialiserte tjenester for arkitekter, bygg- og anleggsbransjen, oljerelaterte virksomheter, shipping, offentlig sektor m.m: – Tegningskopiering/plotting – Ferdiggjøring – Scanning/Digitalisering/Vektorisering

Vi må motta følgende fil for tegninger: PDF-fil. Storformatmaskiner kan plotte disse direkte ut.

Bretting: A4 bretting – bretting slik at tegningen har samme mål som et A4 ark (210x297mm) A4 kontrakt –  tegningen blir brettet til 190x297mm i tillegg kommer en 20 mm kant for hulling, A4 lommebrett – tegningene blir 190x297mm for å legge i plastlomme Hullforsterker (heftestripe) kan legges på hvis det er stor slitasje, denne blir lagt på kanten ved kontraktbretting.

Hulling:

For å hulle tegninger må det settes opp med kontraktsbrettDet kan lages 2 eller 4 hull.

BYGNINGSTEGNINGER

INDUSTRI

PRODUKTTEGNINGER

Retningslinjer Plotting

Tegningen plottes liggende (landscape), med tittelfeltet i nederste høyre hjørne. Dette for at våre automatiske ferdiggjøringsenheter skal kunne brette dine tegninger slik at tittelfeltet kommer på riktig plass.

Standard papirhøyder:

A4 = 297mm

A3 = 297mm

A2 = 420mm

A1 = 594mm

A0 = 841mm

Produksjonen av dine kopier kjøres fra rull, tilpasset det europeiske markedet med de angitte mål (ISO standard). Hvis det plottes med skjæreramme (Cropmarks), er høyden på disse lik standard  papirhøyde.

Standard høyde for tegningsramme:

A4 = 198mm

A3 = 273mm

A2 = 296mm

A1 = 570mm

A0 = 817mm

Hvis tegningsrammen legges på disse mål, vil dette gi 12mm (6mm for A4) papirkant rundt  tegningsrammen. Dette er nødvendig for at våre plotter-/kopimaskiner skal kunne få med hele tegningsrammen under mangfoldig-gjøringen.

Lengde/ bredde på tegningen:

Som nevnt tidligere kjører våre plotter-/ kopimaskiner med papir fra rull. Dette gjør at dine plott kan ha varierende lenge etter eget ønske.

NB!

Vær nøye med å definere området som skal plottes! bruk gjerne snapfunksjoner o.l. Alle innstillinger som offsett, sentrering, annotation o.l. skal være slått av.

Kontakt oss

  • Dersom du tar kontakt på vegne av et selskap eller en forening.
  • Huk av for de tjenestene du ønsker å kontakte oss for. Beskriv eventuelt ytterligere i feltet under. Tjenester
  • Skriv så detaljert som mulig hva du ønsker å bestille/henvende deg om.
  • Max. file size: 256 MB.
© Kopisenteret Kongsberg AS | Design og hosting: Akari AS